Zapisanie się na konsultacje zakończyło się sukcesem :]

Na czas naszej rozmowy zapewnij sobie dobre warunki, względną ciszę, brak pośpiechu.

Ze swojej strony obiecuję pełną koncentrację.

Będę dzwonił punktualnie. Do usłyszenia!