Program „Moje Ciepło”. Kto może skorzystać z dofinansowania i jakie kryteria należy spełnić?

Program „Moje Ciepło”. Kto może skorzystać z dofinansowania i jakie kryteria należy spełnić?

To program rządowy przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach . Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania środków. Celem jest dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych. Budżet na realizację programu „Moje Ciepło” wynosi do 600 mln zł.

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolno stojących, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej), w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o pow. całkowitej nieprzekraczającej 20% jego powierzchni.

Nowy budynek mieszkalny rozumiany jest w tym programie jako budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie pompy ciepła:

-nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

-lub złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Aby spełnić warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania należy:
-uzyskać podwyższony standard energetyczny budynku, czyli maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Od 2023 r. wskaźnik EP może wynieść maksymalnie 55 [kWh/(m2*rok)].

-inwestycja w pompę ciepła musi być ukończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, które jest dostępne wyłącznie w formie refundacji po zakupie, montażu i uruchomieniu nowej pompy ciepła,

-zakupiona i zamontowana pompa ciepła musi spełniać minimalne wymagania określone w warunkach programu,

-pompa ciepła musi być nowa i wyprodukowana w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem,

-pompa ciepła powinna współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym o temperaturze zasilania wody grzewczej ≤ 35°C, co spełniają systemy ogrzewania płaszczyznowego, w tym ogrzewanie podłogowe.

Dotacja w programie „Moje Ciepło” wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła Dla powietrznych pomp ciepła jest to maksymalnie 7 000 zł, natomiast dla gruntowych pomp ciepła maksymalnie 21 000 zł.

Na wyższą kwotę dofinansowania mogą liczyć posiadacze karty Dużej Rodziny, dla których zwiększono wysokość kosztów kwalifikowanych, podlegających zwrotowi do poziomu 45%.

 

O autorze

Andrzej Kuczaj

Andrzej Kuczaj

Andrzej Kuczaj

Jak się za coś biorę, lubię mieć pewność, że osiągnę wspólnie z inwestorem i całym zespołem zamierzony efekt.

Praca to statystycznie 1/3 życia, nie wyobrażam sobie, by robić coś do czego nie ma się pasji, przekonania.

Wierzę w synergię, czyli w to, że zawsze 1+1 to więcej niż 2.

Najnowsze artykuły