Jakie parametry powinna mieć woda w instalacji centralnego ogrzewania?

Nie dokonamy wielkiego odkrycia stwierdzając, że jakość wody w instalacji grzewczej czy to współpracującej z pompa ciepła czy kotłem gazowym jest istotnie ważna. Pod pojęciem parametrów wody mamy na uwadze jej twardość ogólną, wartość pH, przewodność eklektyczną oraz po prostu jej barwę. Pomiary tych parametrów nie powinny być zbytnio czasochłonne i skomplikowane dla instalatora.

Każdy z elementów instalacji grzewczej (źródło ciepła, armatura, orurowanie) odgrywa istotną rolę w poprawności działania całego systemu. Jednak aspekt taki jak jakość wody w instalacji jest często pomijany, a okazuje się że zaniedbanie tego może znacząco skrócić trwałość i niezawodność naszej instalacji, a przede wszystkim samego urządzenia grzewczego.

Twardość wody

Skutkiem twardej wody w instalacji jest osadzający się kamień kotłowy. Może powodować to ograniczanie przepływu wody instalacji , czego następstwem jest spadek efektywności pracy całej instalacji grzewczej, a w szczególności tej zasilanej pompą ciepła. Osadzający się kamień w instalacji z czasem się nawarstwia i odpada tworząc większe drobiny, które mogą doprowadzić do awarii poszczególnych elementów układu. Często producenci urządzeń określają preferowaną twardość wody, której należy przestrzegać by spełniać określone warunki gwarancji.

Przykładowo w najnowszych pompach ciepła marki Viessmann producent wymaga twardości wody w instalacji c.o. nie przekraczającej 3°dH (stopni niemieckich). Przyjmuje się, że im mniejsza twardość wody, tym lepiej, chociaż trzeba pamiętać, że bardzo miękka woda = demineralizowana (tj. całkowicie pozbawiona zawartości soli wapnia i magnezu) do instalacji c.o. jest niezwykle korozyjna. Nadmierne zmiękczanie wody powoduje korozję przede wszystkim w instalacjach z miedzi. Dlatego, bardzo istotne jest by nie zmiękczać wody do zera i spróbować dopasować twardość wody w instalacji do wytycznych producenta żródła ciepła, ale mając też na względzie materiał z jakiego mamy wykonaną instalacje c.o.

Twardość wody możemy zmierzyć na kilka sposobów. Proste testery paskowe czy testery kropelkowe są na ogół dostępne na rynku, jednak jeżeli potrzebujemy dokładniejszy pomiar to najeży wyposażyć się w odpowiednie elektroniczne mierniki.

Odczyn pH wody

Kolejnym parametrem wody jest jej odczyn pH. Optymalne pH wody grzewczej powinno mieścić się w zakresie od 8,0 do 9,5. Zbyt niskie pH, czyli kwasowe może prowadzić do korozji metalowych elementów. Z drugiej strony za wysokie pH (zasadowe) sprzyja osadzanie się kamienia. Trzeba pamiętać, iż pomimo zmiękczeniu wody do np. 4-5 °dH w wodzie z pozostałych jonów tworzy się węglan sodu, który prowadzi do wzrostu zawartości pH po pogrzaniu wody grzewczej.

Mogą wtedy wystąpić wartości pH wody grzewczej na poziomie 10 i wyżej. Dlatego zaleca się od czasu do czasu badać pH wody i ewentualnie skorygować jej wartość. Tutaj podobnie jak przy poprzednim parametrze do badań posłużą nam proste testery paskowe bądź dokładniejsze mierniki elektroniczne.

Przewodność elektryczna

Natomiast, jeżeli chodzi o przewodność elektryczną to jest ona związana z zawartością soli w wodzie. W skrócie im niższa ilość soli rozpuszczonych w wodzie tym niższa jej przewodności, a co za tym idzie mniejsza korozyjność.

O autorze

Andrzej Kuczaj

Andrzej Kuczaj

Andrzej Kuczaj

Jak się za coś biorę, lubię mieć pewność, że osiągnę wspólnie z inwestorem i całym zespołem zamierzony efekt.

Praca to statystycznie 1/3 życia, nie wyobrażam sobie, by robić coś do czego nie ma się pasji, przekonania.

Wierzę w synergię, czyli w to, że zawsze 1+1 to więcej niż 2.

Powiązane artykuły